UMF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Toate anunțurile
 • Cadre didactice
 • Studenți
 • Proiecte
 • Evenimente

Programul de studii de licenţă „Nutriţie şi Dietetică”

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, iniţiatorul învăţământului universitar de nutriţie şi dietetică din România, a autorizat provizoriu (ARACIS) primul program de studii de licenţă „Nutriţie şi Dietetică” în cadrul Facultăţii de Farmacie în 2007 şi a organizat prima sesiune de admitere pentru acest program în 2008.
Programul de studii „Nutriţie şi Dietetică” este structurat pe şase semestre, cu 180 credite transferabile (sistemul „Bologna”) şi formează „dieteticieni” - profesionişti din domeniul sănătăţii specializaţi în nutriţie şi dietetică umană. Profesia de dietetician are ca scop principal asigurarea unei nutriţii optime a individului şi a colectivităţilor umane, în vederea asigurării unei stări bune de sănătate, prin prevenirea stărilor patologice influenţate nutriţional şi prin promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii prin mijloace dietetice. Exercitarea profesiei de dietetician se poate desfăşura în domeniul dieteticii generale, clinice, administrative sau de sănătate publica şi se poate realiza în sectorul public sau privat.