UMF
Marți, 10 Mai 2016 11:09

Conf.dr. Dan Ionuţ COSMA - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr. Dan Ionuţ  COSMA - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare:  Congenital idiopathic clubfoot: from epidemiology to integrated informational system – a model for inclusive approach in pediatric orthopedics (Piciorul strâmb congenital varus equinus: de la epidemiologie la sistemul informaţional integrat – un model de abordare integrată în ortopedia pediatrică)

Data susţinerii tezei de abilitare: 21 octombrie 2016, orele 12,00

Locul: Sala de şedinţe - Decanat, str. Pasteur nr. 4

Comisia aprobată:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Eugen Boia – UMF  “Victor Babeş” Timişoara
Prof.dr. Constantin Tica – Universitatea “Ovidius” Constanţa