UMF
Marți, 07 Iunie 2016 10:36

Şef lucr.dr. Lucica Nelica AGOSTON-VAS-COLDEA - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Şef lucr.dr. Lucica Nelica Agoston-Vas-Coldea  - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare:  Noii biomarkeri şi tehnicile imagistice avansate pentru evaluarea performaţiei cardiace ȋn diverse contexte clinice

Data susţinerii tezei de abilitare: 26 septembrie 2016, orele 12,00

Locul: Sala de Conferinţe - etaj I, str. Victor Babeş, nr. 13


Comisia aprobată:
Prof.dr. Dan Lucian Dumitraşcu - UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Dan Dobreanu  – UMF  Tg. Mureş
Prof.dr. Emilian Caraşca – UMF Tg. Mureş