UMF
Marți, 05 Iulie 2016 08:54

Conf.dr. Zeno Adrian SPÂRCHEZ - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr.  Zeno Adrian SPÂRCHEZ  - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare:  Modern approaches in the management of liver tumors. From accurate pathological diagnosis to multimodal treatments (Abordari moderne în tratamentul tumorilor hepatice. De la un diagnostic patologic exact la tratamentul multimodal)

Data susţinerii tezei de abilitare: 16 septembrie 2016, orele 13,00

Locul: Sala de şedinţe - Decanat, str. Pasteur nr. 4


Comisia aprobata:
Prof.dr. Daniela Dobru - UMF  Tg. Mureş
Prof.dr. Ioan Sporea  – UMF  „Victor Babeş” Timişoara
Prof.dr. Petru-Adrian Mircea – UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca