UMF
Marți, 09 Mai 2017 09:40

Şef lucr.dr. Ionuţ-Ciprian TOMULEASA - domeniul de doctorat vizat: Medicină

Susţinere teză de abilitare:  Şef lucr.dr. Ionuţ-Ciprian TOMULEASA  - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Translational research and cellular therapies in hematological malignancies (Cercetarea translațională și terapiile celulare în malignitățile hematologice)

Data susţinerii tezei de abilitare: 17 iulie 2017, orele 11,00

Locul: Amfiteatrul Institutului Oncologic „Prof.dr. Ion Chiricuţă”, str. Republicii, nr. 34-36


Comisia aprobată:
Prof. Dr. Ioana Neagoe - UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof. Dr. Carmen Bunu - UMF "Victor Babeş" Timişoara
Prof. Dr. Marius Raica - UMF "Victor Babeş" Timişoara

Membri supleanţi:
Conf. Dr. Mihnea-Tudor Zdrenghea - UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca