UMF
Marți, 04 Iulie 2017 09:54

Conf.dr. Ion-Cosmin PUIA - domeniul de doctorat vizat: Medicină

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr. Ion-Cosmin PUIA - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Surgery on the brink of the third millennium -  from laparoscopy to nanotechnology (Chirurgia la cumpăna dintre milenii – de la laparoscopie la nanotehnologie)

Data susţinerii tezei de abilitare: 19 septembrie 2017, orele 13,30

Locul: Biblioteca Clinicii Chirurgie III, str. Croitorilor, nr. 19-21


Comisia aprobată:
Prof. Dr.  Cornel Iancu - UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof. Dr. Constantin Copotoiu - UMF Tg. Mureș
Prof. Dr. Lorant Kiss – Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu