UMF
Miercuri, 20 Septembrie 2017 08:55

Sef lucr.dr. Teodora MOCAN - domeniul de doctorat vizat: Medicină

Susţinere teză de abilitare:  Sef lucr.dr. Teodora MOCAN  - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Nanotechnology in Medicine: Genesis, Current Status and Future Prospects (Nanotehnologii în medicină: geneza, actualităţi şi tendinţe pentru viitor)

Data susţinerii tezei de abilitare: 18 mai 2018, orele 10

Locul: Biblioteca Disciplinei Fiziologie, str. Clinicilor nr. 1

Comisia aprobată:
1. Prof.dr. Remus ORĂSAN - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca – conducător de doctorat - OM  Nr. 4807/17.08.2005
2. Prof.dr. Dan DOBREANU – UMF Tg.Mureş - conducător de doctorat - OM  Nr. 3656/10.04.2009
3. Prof.dr. Dan Ionuţ GHEONEA - UMF Craiova - conducător de doctorat - OM  Nr. 166/07.04.2014