UMF
Marți, 06 Martie 2018 14:39

Conf.dr. Neli-Kinga OLAH - domeniul de doctorat vizat: Farmacie

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr. Neli-Kinga OLAH  - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

Titlul tezei de abilitare: Studiul extractelor vegetale – mai mult decât analize fitochimice

Data susţinerii tezei de abilitare: 12 iulie 2018, orele 10,00

Locul: Amfiteatrul "Teodor Goina", str. Marinescu, nr. 23


Comisia aprobată:
1. Prof.dr. CRIȘAN Gianina-Cristina - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca – conducător de doctorat - OM  Nr.  5912/04.12.2015
2. Prof.dr. MUNTEAN Daniela-Lucia – UMF Tg.Mureş - conducător de doctorat - OM  Nr. 5732/22.10.2009
3. Prof.dr. MIRON Anca - UMF ”Gr.T.Popa” Iaşi - conducător de doctorat - OM  Nr. 4963/31.07.2008