UMF
Miercuri, 17 Octombrie 2018 11:25

Conf.dr. Adriana-Corina HANGAN - domeniul de doctorat vizat: Farmacie

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr.  Adriana-Corina HANGAN  - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Noi complecși ai Cu(II) cu activitate antitumorală și SOD-mimetică. Sinteza, caracterizarea structurală și activitatea biologică

Data susţinerii tezei de abilitare: 5 decembrie 2018, orele 14,00

Locul: Sala Multimedia, str. Victor Babeş, nr. 8


Comisia aprobată:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

Instituţia unde este titular

OM nr. prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/abilitarea/decizia de recunoaştere

1

OPREAN Radu Nicolaie

UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

3292/26.02.2008

2

MUNTEAN Daniela Lucia

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie Tg. Mureş

5732/22.10.2009

 

3

PINTEA Adela

USAMV Cluj-Napoca

5110/28.09.2017