UMF
Luni, 30 Septembrie 2019 08:52

Şef lucr.dr. Bogdan Dumitru PROCOPEŢ - domeniul de doctorat vizat: Medicină

Susţinere teză de abilitare:  Şef  lucr.dr. Bogdan Dumitru PROCOPEŢ - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Cercetare clinică în hipertensiunea portală

Data susţinerii tezei de abilitare: 4 decembrie 2019, orele 13,00

Locul: Amfiteatrul Clinicii Medicala III, str. Croitorilor, nr. 19-21

Comisia aprobată:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

Instituţia unde este titular

OM nr. prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/abilitarea/decizia de recunoaştere

1

TANŢĂU Vasile Marcel

UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

3216/18.02.2015

2

GHEORGHE Liliana Simona

UMF "Carol Davila" București

434/14.08.2014

3

SPOREA Ioan

UMF "Victor Babeş" Timişoara

4629/07.09.2006