UMF
Vineri, 07 Februarie 2020 08:51

Prof.dr. Diana Mihaela DELEANU - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Prof.dr. Diana Mihaela DELEANU - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare:  Allergic rhinitis: an invalidating disease and its problems (Rinita alergică: o boală invalidantă și problemele ei)”

Data susţinerii tezei de abilitare: 14 mai 2020, orele 11,00

Locul: susținere on-line pe platforma Microsoft Teams

Comisia aprobată:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

Instituţia unde este titular

OM nr. prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/abilitarea/decizia de recunoaştere

1

FILIP Adriana

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

5354/29.09.2016

2

ULMEANU Ruxandra

Universitatea din Oradea

3290/02.03.2016

3

MIHĂLŢAN Florin

UMF „Carol Davila” Bucureşti

4697/14.08.2009