UMF
Miercuri, 07 Aprilie 2021 14:30

Conf.dr. Alma-Aurelia MANIU - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr. Alma-Aurelia MANIU - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: The treatment of hearing loss in the new era of precision medicine (Tratamentul hipoacuziei în noua eră a medicinei de precizie)

Data susţinerii tezei de abilitare: 24 septembrie 2021, orele 13,00

Locul: susținere on-line pe platforma Microsoft Teams

Comisia propusă:

Nr.

crt.

NUMELE şi Prenumele

E-mail

Instituţia unde își desfășoară activitatea

1

BUZOIANU Anca-Dana

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

BERTEȘTEANU Șerban-Vifor-Gabriel

UMF “Carol Davila” București

3

COBZEANU  Mihail-Dan

UMF "Grigore T. Popa" Iași

 

SUPLEANȚI

1

BALICA Nicolae-Constantin

UMF ”Victor Babeș” Timisoara

2

MUHLFAY Gheorghe

UMFST ”George Emil Palade” Tg. Mureș