UMF
Miercuri, 07 Aprilie 2021 15:37

Șef lucr.dr. Dana-Alina CRIȘAN - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Șef lucr.dr. Dana-Alina CRIȘAN - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Evaluarea neinvazivă în gastroenterologie

Data susţinerii tezei de abilitare: 1 octombrie 2021, orele 12,00

Locul: susținere on-line pe platforma Microsoft Teams

Comisia aprobată:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

E-mail

Instituţia unde își desfășoară activitatea

1

BUZOIANU Anca-Dana

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

GHEORGHE Liana-Simona

UMF “Carol Davila” București

3

SPOREA Ioan

UMF “Victor Babeș” Timișoara

SUPLEANȚI

1

BĂȚAGĂ Simona

UMFST “George Emil Palade” Tg. Mureș

2

DOBRU Daniela

 

UMFST “George Emil Palade” Tg. Mureș