UMF
Marți, 08 Iunie 2021 13:40

Șef lucr.dr. Adrian-Pavel TRIFA - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Șef lucr.dr. Adrian-Pavel TRIFA - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Factori genetici implicați în apariția hemopatiilor maligne și a tulburărilor de hemostază

Data susţinerii tezei de abilitare: 8 octombrie 2021, orele 12,00

Locul: susținere on-line pe platforma Microsoft Teams

Comisia aprobată:

Nr.

crt.

NUMELE şi Prenumele

E-mail

Instituţia unde își desfășoară activitatea

1

ACHIMAȘ-CADARIU Patriciu-Andrei

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

MIHĂILĂ Romeo-Gabriel

Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

3

BUMBEA Horia

UMF "Carol Davila", București

SUPLEANȚI

1

CRĂCIUN Alexandra-Mărioara

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

MARIAN Cătălin-Valer

UMF "Victor Babeș" Timișoara