UMF
Marți, 21 Septembrie 2021 13:37

Conf.dr. George-Călin DINDELEGAN - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr. George-Călin DINDELEGAN - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: From bench to bedside – studii de chirurgie experimentală și aplicații clinice

Data susţinerii tezei de abilitare: 22 octombrie 2021, orele 12,00

Locul: susținere on-line pe platforma Microsoft Teams

Comisia aprobată:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

E-mail

Instituţia unde își desfășoară activitatea

1

BUZOIANU Anca Dana

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

PIEPTU Dragoș

UMF „Grigore T. Popa” Iași

3

JECAN Radu

UMF "Carol Davila" București

SUPLEANȚI

1

AL HAJJAR Nadim

 

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

IONAC Mihai

UMF „Victor Babeș” Timișoara