UMF
Marți, 03 Martie 2020 08:01

Șef lucr.dr. Dana Monica BARTOȘ - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Șef lucr.dr. Dana Monica BARTOȘ - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Clinical and Experimental Applications of Anatomy in Surgery (Aplicații clinice și experimentale ale anatomiei în chirurgie)

Comisia propusă:

 

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

Instituţia unde este titular

OM nr. prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/abilitarea/decizia de recunoaştere

1

IRIMIE Alexandru

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

3570 MD/18.04.2013

2

COPOTOIU Constantin

UMFST „George Emil Palade” Tg. Mureș

3823/03.05.2006, reconfirmat 1805/2007

3

MOLNAR Călin

UMFST „George Emil Palade” Tg. Mureș

4401/19.07.2017