UMF
Marți, 03 Martie 2020 08:55

Conf.dr. Milena Adina MAN - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr. Milena Adina MAN - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: The battle for breath, the struggle for life: From the tuberculosis of the old phthisiologist to the State-of-Art of the New Millenium (Bătălia pentru respiraţie, lupta pentru viaţă - de la tuberculoza vechilor ftiziologi, la State-of-Art Noului Mileniu)

Data susţinerii tezei de abilitare: 2 noiembrie 2020, orele 14,00

Locul: susținere on-line pe platforma Microsoft Teams

Comisia aprobată:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

Instituţia unde este titular

OM nr. prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/abilitarea/decizia de recunoaştere

1

BUZOIANU Anca Dana

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

1805/20.08.2007

2

MIHĂLȚAN Florin Dumitru

UMF „Carol Davila”  București

4697/14.08.2009

3

JIMBOREANU Gabriela

UMFST „George Emil Palade” Tg. Mureș

3816/04.06.2018

 

Supleanți

 

 

 1

ARGHIR Oana Cristina

Universitatea „Ovidius” din Constanta

5145/28.09.2017

 2

NEMEȘ Roxana Maria

Universitatea „Titu Maiorescu” București

533/10.02.2020