UMF
Miercuri, 06 Mai 2020 10:48

Șef lucr.dr. Florin GRAUR - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare: Șef lucr.dr. Florin GRAUR - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Noi tendințe în dezvoltarea chirurgiei digestive

Comisia propusă:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

Instituţia unde este titular

OM nr. prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/abilitarea/decizia de recunoaştere

1

AL HAJJAR Nadim

UMF „Iuliu-Haţieganu” Cluj-Napoca

4024/07.06.2016

2

NEAGOE Radu Mircea

UMFST „George Emil Palade” Tg. Mureș

4402/19.07.2017

3

MOLNAR Calin

UMFST „George Emil Palade” Tg. Mureș

4401/19.07.2017