UMF
Marți, 07 Iulie 2020 08:46

Conf.dr. Bogdan PETRUȚ - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr. Bogdan PETRUȚ - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Implementation of 3D laparoscopic surgery and robotic telepresence in urologic oncology (Modalitate de implementare a chirurgiei laparoscopice 3D și a teleprezenței robotice în urologia oncologică)

Comisia propusă:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

Instituţia unde este titular

OM nr. prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/abilitarea/decizia de recunoaştere

1

BUZOIANU Anca Dana

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

1805/20.08.2007

2

JINGA Viorel

UMF "Carol Davila" București

434/14.08.2014

3

MAGHIAR Teodor Traian

Universitatea din Oradea

3867/17.05.2004