UMF
Marți, 22 Septembrie 2020 14:34

Conf.dr. Adriana ALBU - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr. Adriana ALBU - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Rigiditatea arterială și afectarea vasculară preclinică – evaluarea unor noi biomarkeri vasculari

Comisia propusă:

 

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

Instituţia unde este titular

OM nr. prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/abilitarea/decizia de recunoaştere

1

BUZOIANU Anca Dana

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

1805/20.08.2007

2

BĂDĂRĂU Ioana Anca

UMF ”Carol Davila”, București

6046/02.12.2009

3

GHICIUC Cristina Mihaela

UMF ”Grigore T. Popa”, Iași

3396/22.03.2018

SUPLEANȚI

1

FODOR Daniela

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

4909/18.08.2015

2

MIHĂILĂ Romeo Gabriel

Univ. "Lucian Blaga" Sibiu

4209/10.06.2015