UMF
Marți, 21 Septembrie 2021 14:20

Șef lucr.dr. Simona-Sorana CĂINAP - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Șef lucr.dr. Simona-Sorana CĂINAP - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Pediatric cardiology from clinical use to multidisciplinarity tool (Rolul multidisciplinar al cardiologiei pediatrice)

Data susţinerii tezei de abilitare: 18 noiembrie 2021, orele 12,00

Locul: susținere on-line pe platforma Microsoft Teams

Comisia aprobată:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

E-mail

Instituţia unde își desfășoară activitatea

1

BUZOIANU Anca Dana

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

TOGANEL Rodica

UMFST “George Emil Palade” Tg. Mureș

3

DOROS Gabriela Simona

UMF "Victor Babeș" Timișoara

SUPLEANȚI

1

MĂRGINEAN Otilia

UMF "Victor Babeș" Timișoara

2

POP Dana

 

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca