UMF
Miercuri, 22 Septembrie 2021 13:20

Conf.dr. Claudia Cristina BURZ - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr. Claudia Cristina BURZ - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Challenges in colorectal cancer management (Provocări în tratamentul cancerului colorectal)

Data susţinerii tezei de abilitare: 12 noiembrie 2021, orele 12,00

Locul: Sala de ședințe a Decanatelor, str. Pasteur nr. 4, etaj I

Comisia aprobată:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

E-mail

Instituţia unde își desfășoară activitatea

1

KACSO Gabriel

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

DIMOFTE Mihail Gabriel

UMF “Gr. T. Popa” Iași

3

POPESCU Simona Alina

UMF "Victor Babeș" Timișoara

SUPLEANȚI

1

STĂNCULEANU Dana Lucia

UMF “Carol Davila” București

2

FILIP Gabriela Adriana

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca