UMF
Miercuri, 22 Septembrie 2021 13:32

Șef lucr.dr. Vasile Florin ZAHARIE - domeniul de doctorat vizat: MEDICINĂ

Susţinere teză de abilitare:  Șef lucr.dr. Vasile Florin ZAHARIE - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare:  Contribuții în chirurgia laparoscopică a tractului digestiv

Data susţinerii tezei de abilitare: 22 noiembrie 2021, orele 13,00

Locul: susținere on-line pe platforma Microsoft Teams

Comisia aprobată:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

E-mail

Instituţia unde își desfășoară activitatea

1

AL HAJJAR Nadim

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

NEAGOE Radu Mircea

UMFST “George Emil Palade” Tg. Mureș

3

ȘURLIN Marin Valeriu

UMF Craiova

SUPLEANȚI

1

GRAUR Florin

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

MOLNAR Călin

UMFST “George Emil Palade” Tg. Mureș