UMF
Marți, 05 Octombrie 2021 13:39

Conf.dr. Ovidiu-Dorin CRIȘAN - domeniul de doctorat vizat: FARMACIE

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr. Ovidiu-Dorin CRIȘAN - UMF  "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Contributions to the study of new molecules and drugs with heterocyclic structure (Contribuții la studii privind noi molecule și medicamente cu structură heterociclică)

Data susţinerii tezei de abilitare: 26 noiembrie 2021, orele 12,00

Locul: susținere on-line pe platforma Microsoft Teams

Comisia aprobată:

Nr.crt.

NUMELE şi Prenumele

E-mail

Instituţia unde își desfășoară activitatea

1

ONIGA Ovidiu

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

MUNTEAN Daniela Lucia

UMFST “George Emil Palade” Tg. Mureș

3

NEAMȚU Johny

UMF Craiova

SUPLEANȚI

1

VLASE Laurian

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

2

IMRE Silvia

UMFST “George Emil Palade” Tg. Mureș