UMF

Admitere doctorat

 

 

Pentru anul universitar 2021-2022, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca organizează în luna septembrie concurs de admitere la studiile universitare de doctorat.

 

 Cifra de școlarizare pentru admiterea la doctorat an universitar 2021-2022:

  • 38 locuri cu frecvență buget (cu bursă)
  • 3 locuri cu frecvență buget (fără bursă)
  • 38 locuri cu frecvență redusă buget (fără bursă)
  • 20 locuri cu frecvență (cu taxă)
  • 80 locuri cu frecvență redusă (cu taxă)

 

Înscrierile se vor face online în perioada 06-10 septembrie 2021 pe platforma disponibilă la acest link.

În data de 10 septembrie 2021, înscrierea online este permisă până la orele 12.00.

Mențiuni:

Toate formularele necesare înscrierii vor fi disponibile și vor putea fi accesate/descărcate direct de pe platformă.

Având în vedere că înscrierea se va realiza online, se vor încărca documentele personale originale scanate (față-verso, unde este cazul). (Documentele scanate după copii legalizate nu sunt permise).

Vă rugăm să acordați maximă atenție la completarea informațiilor (nume și prenume conform certificatului de naștere) și la încărcarea documentelor în platformă.

Taxa de procesare dosar la concursul de admitere se poate achita cu cardul pe platforma de înscriere sau prin ordin de plată/virament bancar/chitanta.

Datele pentru viramentul bancar :

BENEFICIAR:
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU"
COD FISCAL (CUI/CIF): 4288047;
BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ
ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX
REPREZENTAND: taxa procesare dosar admitere doctorat NUME PRENUME CANDIDAT LA ADMITERE

 

Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca este disponibilă în meniul alăturat.

Contractul de studii de doctorat poate fi vizualizat accesând unul din link-urile de mai jos:

Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini în instituțiile de învățământ superior de stat, începând cu anul universitar 2017-2018, poate fi consultată accesând acest link.

Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (anexa 3) se poate descărca de la acest link.

Modalitatea de echivalare a studiilor efectuate în altă ţară de către cetăţeni români sau din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, poate fi consultată accesând următoarea legătură: http://www.cnred.edu.ro/#Activitati

Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, poate fi consultată accesând următoarea legătură:  http://www.edu.ro/index.php/articles/24551
 
Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, poate fi consultată accesând acest link