UMF

Admitere doctorat

Pentru anul universitar 2016-2017, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca organizează în luna septembrie concurs de admitere la studiile universitare de doctorat.

Cifra de școlarizare pentru admiterea la doctorat an universitar 2016-2017:
36 locuri cu frecvență buget (cu bursă) + 1 loc pentru tineri de origine română din R. Moldova, ţări învecinate şi diasporă

37 locuri cu frecvență redusă buget (fără bursă) + 3 locuri pentru tineri de origine română din R. Moldova, ţări învecinate şi diasporă


50 locuri cu frecvență (cu taxă)


50 locuri cu frecvență redusă (cu taxă)

Înscrierea la concursul pentru admiterea la studiile universitare de doctorat: 05 - 09 septembrie 2016, str V. Babeș nr. 8, et 5, cam. 506, Școala Doctorală
Între 05 si 08 septembrie 2016 programul este între orele 8.00 - 15.00
În data de 09 septembrie 2016 programul este între orele 8.00 - 12.00.


Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca sunt disponibile în meniul alăturat.

Contractul de studii de doctorat poate fi vizualizat accesând această legătură

Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini în instituțiile de învățământ superior de stat, în anul universitar 2016-2017, poate fi consultată accesând următoarea legătură: http://www.edu.ro/index.php/articles/24485

Modalitatea de echivalare a studiilor efectuate în altă ţară de către cetăţeni români sau din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, poate fi consultată accesând următoarea legătură: http://www.cnred.edu.ro/#Activitati

Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, poate fi consultată accesând următoarea legătură:  http://www.edu.ro/index.php/articles/24551

 

Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, poate fi consultată accesând următoarea legătură:

http://www.edu.ro/index.php/articles/24551