UMF

Modul de desfăşurare a concursului de admitere la doctorat

 

 

Pentru anul universitar 2021-2022, Ministerul Educaţiei a alocat universităţii noastre un număr de 79 de locuri la doctorat finanţate de la bugetul de stat, din care: 38 de locuri la forma cu frecvenţă (cu bursă), 3 locuri la forma cu frecvenţă (fără bursă) şi 38 de locuri la forma cu frecvenţă redusă, buget (fără bursă).

Pe lângă aceste locuri, Consiliul de Administraţie al U.M.F. “Iuliu Haţieganu” a aprobat scoaterea la concurs a unui număr de 20 locuri la forma de doctorat cu frecvenţă, cu plată şi 80 de locuri la forma cu frecvenţă redusă, cu plată.

 

Procedura pentru organizarea concursului de admitere pentru ciclul de studii universitare de doctorat

 

Concursul de admitere la doctorat se va desfăşura între 20-24 septembrie 2021 fizic sau online, în funcție de situația epidemiologică.

Înscrierile se vor face în perioada 06-10 septembrie 2021 la Şcoala Doctorală, str. Victor Babeş nr. 8, etaj V sau online, în funcție de situația epidemiologică.

Înmatricularea studenţilor doctoranzi: 1 octombrie 2021.

Taxe admitere:

- pentru candidaţii din afara UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 500 RON
- pentru candidaţii angajaţi ai UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 100 RON
- pentru candidaţii medici rezidenţi: 100 RON
- pentru absolvenţii UMF Cluj - promoţia 2021: 100 RON
- taxa pentru examenul de limbă: 150 RON

Admiterea la doctorat va fi precedată de un examen de evaluare a nivelului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională aleasă de candidat. Prezentarea unui certificat de competență lingvistică valabil este obligatorie.

Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii. Dacă un candidat deține un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, în termen de valabilitate, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. Examenul constă dintr-un test scris (ascultare, citire, scriere) și un test oral pe teme medicale generale și/sau legate de activitatea profesională a candidatului.

Examenul de limbă se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii, str. Pasteur nr. 6, (fiind necesară o înscriere prealabilă), după cum urmează:

Limba engleză:

  • miercuri, 21 iulie 2021, ora 10.00
  • marți, 7 septembrie 2021, ora 10.00
  • miercuri, 8 septembrie 2021, ora 10.00
  • joi, 9 septembrie 2021, ora 10.00

Limba franceză: joi, 9 septembrie 2021, ora 14.00

Limba germană: joi, 9 septembrie 2021, ora 14.00

Limba română: joi, 9 septembrie 2021, ora 10.00