UMF

Modul de desfăşurare a concursului de admitere la doctorat

Pentru anul universitar 2020-2021, nu s-a primit încă cifra de şcolarizare pentru studiile universitare de doctorat de la Ministerul Educaţiei și Cercetării.

 

Concursul de admitere la doctorat se va desfăşura între 21-28 septembrie 2020.

 

Înscrierile se vor face în perioada 07-11 septembrie 2020 la Şcoala Doctorală, str. Victor Babeş nr. 8, etaj V.

 

Înmatricularea studenţilor doctoranzi: 1 octombrie 2020.


Taxe admitere:

- pentru candidaţii din afara UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 500 RON 
- pentru candidaţii angajaţi ai UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 100 RON 
- pentru candidaţii medici rezidenţi: 100 RON

- pentru absolvenţii UMF Cluj - promoţia 2020: 100 RON

- taxa pentru examenul de limbă: 70 RON 
 

Taxa de procesare dosar şi taxa pentru susținerea examenului de limbă straină se vor plăti la Casieria Universității str. Pasteur, nr. 4 (program: 08:00-14:30) sau la Casieria Universității str. Victor Babeș, nr. 8 (program: 08:00-15:00), după ce s-a ridicat, în prealabil, o dispoziție de încasare de la Secretariatul Școlii Doctorale.

Admiterea la doctorat va fi precedată de un examen de evaluare a nivelului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională aleasă de candidat. Prezentarea unui certificat de competență lingvistică valabil este obligatorie.

Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii. Dacă un candidat deține un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, în termen de valabilitate, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. Examenul constă dintr-un test scris (ascultare, citire, scriere) și un test oral pe teme medicale generale și/sau legate de activitatea profesională a candidatului.

Examenul de limbă se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii, str. Pasteur  nr. 6 (nu este necesară înscrierea prealabilă. În ziua examenului, vă rugăm să aveți asupra dvs. actul de identitate și chitanța aferentă taxei de examinare, care se plătește la Casieria UMF - cu dispoziție de încasare ridicată în prealabil de la Școala Doctorală), după cum urmează:

  • Limba engleză:

o   miercuri, 22 iulie 2020, ora 10.00, sala 6B -  etaj III

o   marți, 8 septembrie 2020, ora 10.00, sala 2 -  parter

o   miercuri, 9 septembrie 2020, ora 10.00, sala 2 -  parter

  • Limba franceză: marți, 8 septembrie 2020, ora 10.00, sala 13, etaj III
  • Limba germană: marți, 8 septembrie 2020, ora 10.00, sala 11, etaj III