UMF

Actele necesare pentru inscriere la examenul de admitere la doctorat

1. Cerere de înscriere tip

2. Fișă de înscriere tip

3. Copia actului de identitate

4. Copii simple, după:

-         certificat de naștere

-         certificat de căsătorie (dacă este cazul) ­

-         diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia

-         diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă)

-         foaia matricolă/supliment la diploma

-         diploma de masterat (dacă este cazul) ­

-         supliment la diploma de master (dacă este cazul) ­

5. Declarație de asumare a responsabilității cu privire la autenticitatea documentelor

6. Curriculum vitae (Model Europass):

- date personale biografice

- activitatea profesională

- activitatea ştiinţifică cu precizarea domeniilor de interes

7. Lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice elaborate (dacă este cazul):

a) lucrări publicate, distinct:

- In extenso (reviste ştiinţifice)

- In rezumat (congrese, conferinţe, simpozioane)

b) monografii (cursuri şi caiete de lucrari practice): - autor unic; - coautor;

8. Adeverinţa de medic rezident (dacă este cazul)

9. Adeverinţa de angajat al UMF "Iuliu Haţieganu" (dacă este cazul)

10. Copia certificatului de competenţă lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca) sau copia certificatului de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (ex: Cambridge, Toefl, Dalf etc.)

11. Chitanța care dovedește achitarea taxei pentru procesarea dosarului

12. Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor cu caracter personal