Actele necesare pentru inscriere la examenul de admitere la doctorat

1. Fișe de înscriere tip, care se completează la înscriere.

 

2. Copia actului de identitate

 

3. Copii legalizate sau copii simple (copiile simple sunt însoţite obligatoriu de documentele în original), după:

-         certificat de naștere

-         diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia

-         diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă)  

-         foaia matricolă/supliment la diploma

-         diploma de masterat (dacă este cazul)

-         supliment la diploma de master (dacă este cazul)

*Conform  Ordinului Ministrului Nr. 657/2014, persoanele care şi-au schimbat numele în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere, în cazul în care doresc completarea numelui, trebuie să depună:

 

4. Curriculum vitae (Model Europass):

- date personale biografice

- activitatea profesională

- activitatea ştiinţifică cu precizarea domeniilor de interes

 

5. Lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice elaborate:

a) lucrări publicate, distinct:

- In extenso (reviste ştiinţifice)

- In rezumat (congrese, conferinţe, simpozioane)

b) monografii (cursuri şi caiete de lucrari practice): - autor unic; - coautor;

 

6. Adeverinţa de medic rezident (unde este cazul)

 

7. Adeverinţa de angajat al UMF "Iuliu Haţieganu" (unde este cazul)

 

8. Copia certificatului de competenţă lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca) sau copia certificatului de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (ex: Cambridge, Toefl, Dalf etc.)

 

9. Chitanța care dovedește achitarea taxei pentru procesarea dosarului

 

10. Dosar din carton cu şină (nu dosare din carton incopciat).