UMF

Structura anului de învăţământ

ŞCOALA DOCTORALĂ

2018-2019

 

 

Principii:
•    Activitate didactică 28 săptămâni
•    Metodologia cercetării se desfăşoară liniar
•    Celelalte discipline se studiază modular

Admitere doctorat:
03-07 septembrie 2018 – înscrierea candidaţilor
17-26 septembrie 2018 – concurs de admitere
1 octombrie 2018 – înmatricularea doctoranzilor

Testul de limbă se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii, str. Pasteur  nr. 6, după cum urmează:
•    Limba engleză:
             - 24 iulie 2018, ora 10,00, sala 2 -  parter
             - 4 septembrie 2018, ora 10,00, sala 2 -  parter
             - 5 septembrie 2018, ora 10,00, sala 2 -  parter

•    Limba franceză: 4 septembrie 2018, ora 10,00, sala 13, etaj III

•    Limba germană: 4 septembrie 2018, ora 10,00, sala 11, etaj III

 • 8 octombrie 2018 – 24 mai 2019 – activităţile de învăţământ ale anului de pregătire universitară avansată cu:
              * vacanţă de Crăciun în perioada: 17.12.2018 - 06.01.2019
              * vacanţă de Paşte: 22.04.2019 - 05.05.2019
 • 27 mai - 7  iunie 2019 – sesiune unică de restanţe
 • Calendarul de susţinere a proiectelor de cercetare pentru doctoranzii care au promovat anul de pregătire universitară avansată:
          - 03.06 – 07.06.2019 – depunerea cererilor cu  titlurile proiectelor şi comisia de îndrumare
          - 10.06 – 21.06.2019 – susţinerea proiectelor de cercetare