Structura anului de învăţământ

ŞCOALA DOCTORALĂ

2021-2022

STRUCTURA ANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 

 

Principii:

Admitere doctorat:

06-10 septembrie 2021 – înscrierea candidaţilor

20-24 septembrie 2021 – concurs de admitere

1 octombrie 2021 – înmatricularea doctoranzilor

 

Examenul de limbă se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii, str. Pasteur nr. 6, după cum urmează:

• Limba engleză:

• Limba franceză: joi, 9septembrie 2021, ora 14.00

• Limba germană: joi, 9 septembrie 2021, ora 14.00

• Limba română: joi, 9 septembrie 2021, ora 10.00

- 11 octombrie 2021 – 27 mai 2022 – activităţile de învăţământ ale anului de pregătire universitară avansată cu:

- 30 mai - 10 iunie 2022 – sesiune unică de restanţe

- Calendarul de susţinere a proiectelor de cercetare pentru doctoranzii care au promovat anul de pregătire universitară avansată: