UMF

Calendar examene competență lingvistică pentru înscriere la doctorat 2021

Examenul de limbă se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii, str. Pasteur nr. 6, după cum urmează:

* Limba engleză:

  • miercuri, 21 iulie 2021, ora 10.00
  • marți, 7 septembrie 2021, ora 10.00
  • miercuri, 8 septembrie 2021, ora 10.00
  • joi, 9 septembrie 2021, ora 10.00

* Limba franceză: joi, 9septembrie 2021, ora 14.00

* Limba germană: joi, 9 septembrie 2021, ora 14.00

* Limba română (pentru cetățeni străini): joi, 9 septembrie 2021, ora 10.00

Pentru examenele de limbă, candidații au obligația de a se înscrie online, cu cel puțin 3 zile înaintea datei de examen, accesând unul dintre link-urile de mai jos:

Examenele vor avea loc în clădirea Limbi moderne, str. Pasteur nr. 6, cu respectarea măsurilor de protecție socială în vigoare, în contextul epidemiologic actual. Candidații sunt rugaţi să aibă asupra lor cartea de identitate şi chitanţa sau ordinul de plată aferent plăţii taxei pentru examenul de limbă.

Nu sunt prevăzute modele de test sau o bibliografie specifică pentru acest examen. Examenul evaluează nivelul cunoștințele de limbă străină la momentul respectiv, are o tematică medicală generală și testează toate cele patru competențe: citit, scris, ascultat, vorbit. Durata maximă a examenului scris este de 2 ore. Proba orală durează aproximativ 10 minute. Durata totală a examenului depinde de numărul de candidați din ziua de examen.

Taxa pentru examenul de limbă, în valoare de 150 lei (pentru înscriere la doctorat), se poate achita astfel:

1. Virament bancar:
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu"
Cod fiscal: 4288047
Banca beneficiarului: TREZORERIA CLUJ
Adresa beneficiarului: Str. Victor Babeș, Nr.8, Cluj-Napoca, România
Cont IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX
Reprezentând: taxă test limbă înscriere doctorat pentru [nume candidat]

2. La casieria universității, str. Louis Pasteur nr. 4A, parter.