UMF

Lista pagini web proiecte de cercetare

 

  

  

 

 

 SEE Nr. 19-COOP-0031-“HE-RO-IS strategic cooperation in hematology” - HERO - Detalii aici

 

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 - Educație și competențe

MEDPRACT - "Competitivitate, performanță și responsabilitate socială prin stagii de practică medicală integrată" - Detalii aici

 

Proiecte internaționale

"Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship - D-CARE" - Detalii aici

 

 

Proiecte de dezvoltare instituțională

"Creşterea performanţelor cercetării ştiinţifice şi a transferului tehnologic în medicina translaţională prin formarea unei noi generaţii de tineri cercetători" - ECHITAS - Detalii aici

 

Proiecte UEFISCDI

Proiecte UEFISCDI - sectiunea "Program 1 - Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Proiecte de cercetare postoctorală PD 2019 - Domeniul Științele vieții aplicate și Biotehnologii"

"Chemical profiling and in vitro biological properties of extracts containing rosmarinic acid, obtained from Thymus sp. and Rosmarinus sp. (Lamiaceae)" - RosThym - Detalii aici

 

PN-III-P1-1.1-PD-2019-1171 - "Mycotoxin exposure and risk assessment using human urinary biomarkers in Romania" - Detalii aici

 

Proiect CNCS-UEFISCDI, PN-III-P2-2.1-PED-2019-3664 - ”Personalized intelligent matrices for tissue regeneration and meta-inflammation control” (PRIM_TISS), Nr. 348PED/03.08.2020 – director de proiect: Prof. Dr. Ilea Aranka, (2020-2022) - Detalii aici

 

PN-III-P1-1.1-PD-2019-0124 - "Efectele medicamentelor sistemice asupra procesului de osteintegrare al implanturilor din titan" - Detalii aici

 

PN-III-P2-2.1-PED-2019-3640 - "Validare preclinica avansata a modelului terapeutic bazat pe microRNA-205-5p pentru inhibarea tranzitiei epitelio-mezenchimale in metastaza melanomului" - Detalii aici

 

PN-III-P1-1.1-PD-2019-1095 - "Evaluarea efectului gonadotrofinei corionice umane in transplantul de celule stem ca noua metoda de stimulare a mobilizarii pretransplant" - Detalii aici

 

PN-III-P1-1.1-PD2019-0852 - "Potențiali biomarkeri proteici cu utilitate în diagnosticul colangiocarcinomului intrahepatic" - Detalii aici

 

Proiect de tip P3 cooperare europeana si internationala, FP7 ERA-NET

 

Genomic mapping of population from polluted area with radioactivity and heavy metals to increase national security ARTEMIS - PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0737

 

Addressing the complex exposome profile in hormone-dependent cancers of the breast and prostate and its influence on tumoral genome - PN-III-P4-ID-PCE-2016-0795

 

Health Programme of the European Union (2014-2020)

 Proiecte POC

Proiecte CNFIS-FDI 

 

 

Proiecte ERA HDHL

 

Program PIII-Programul 3-Cooperare europeana si internationala - Subprogramul 3.1-Bilateral/Multilateral - ,,Imunoterapie experimentala pentru malignitatile hematologice”

 

Proiecte CEEX cordonator UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

 

Proiecte IDEI 

Proiecte Parteneriate

POS-CEE

Proiecte europene PC7

Proiecte Postdoctorale PNII

  • Studiu experimental privind potentialul efect al acidului alfa lipoic in evolutia sistemului metabolic si al stresului oxidativ asociat, la sobolani
  • Noi complecsi metalici cu posibila activitate nuclezica si sod mimetica. Sinteza, analiza structurala, studii fizico-chimice si biologice
  • Dezvoltarea unor suprafete de recunoastere moleculara enantioselective pentru separarea si diferentierea antipozilor optici bioactivi prin tehnici electromatografice si electroanalitice - SUREMOLENA
  • Utilizarea inlay-urilor in restaurarea morfo-functionala si estetica a dintilor posteriori
  • Nanotehnologie farmaceutica lipozomala pentru efect antioxidant in vitro si in vivo cu superoxiddismutaza

Proiecte de stimulare a revenirii in tara a cercetatorilor PN II

  • Determinarea in vitro a adeziunii keratinocitelor si evaluarea in vivo a fenomenului inflamator din punctul de vedere al reactiei tesutului periimplantar la suprafata titanului si a zirconului

Proiecte pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente PN II