Consiliul de Administraţie

Consiliul de Administraţie asigură conducerea operativă a Universităţii între sedinţele de Senat.
Consiliul de Administraţie este alcătuit din: Rector , prorectori, decanii facultăţilor, directorul general administrativ şi reprezentantul studenţilor.
La şedinţele Consiliul de Administraţie, rectorul poate invita şi alte persoane din conducerea academică şi administrativă a universităţii.

E-mail:  

Telefon: 0264-597256 int. 2101

Componenţa Consiliului de Administraţie

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu - Rector
Prof. dr. Carmen Mihaela Mihu - Prorector
Prof. dr. Mihaela Felicia Băciuţ - Prorector
Prof. dr. Daniel Mureşan - Prorector
Prof. dr. Radu Nicolaie Oprean - Prorector
Conf. dr. George Călin Dindelegan - Prorector
Prof. dr. Nadim Al Hajjar - Director CSUD
Prof. dr. Şoimiţa Mihaela Suciu - Decan Facultatea de Medicină
Prof. dr. Gianina Cristina Crişan  - Decan Facultatea de Farmacie 
Conf. dr. Cristian Mihail Dinu - Decan Facultatea de Medicină Dentară
Ec. dr. Valentin Mihai Mudura - Director General Administrativ
Stud. Tudor Andrei Ilie - reprezentant studenţi

Invitaţi permanenţi

Prof. dr. Valentin Muntean - Președinte Senat
Prof. dr. Sorin Claudiu Man - Director Departament Studenți Internaționali
Loredana Szakacs - Șef serviciu juridic  
Valeria Meseşan – Secretar şef universitate