Reabilitare, refuncționalizare, reparație capitală, consolidare și mansardare "Cămin I Observator", Str. Observatorului, nr.24, Cluj-Napoca

 

Cluj-Napoca 13.03.2013

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca a semnat în data de 26 septembrie 2011, contractul de finanțare pentru reabilitarea căminului 1 Observator.
Proiectul a fost finanțat prin Axa prioritară 3 - Imbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenție 3.4 - reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă și a avut o perioadă de implementare de 18 luni.

Localizarea proiectului: Regiunea Nord Vest, județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca
Valoarea totală a proiectului - 7,393,235.82 lei.
Valoare asistență rambursabilă din FEDR - 4,979,619.91 lei
Valoare asistență nerambursabilă din FEDR - 2,413,615.90 lei
Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, prin optimizarea calității structurilor de cazare pentru studenți, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Oferirea de spații de cazare moderne pentru studenți, dotate la standardele actuale, respectiv camere cu 3 și 2 paturi, dotate cu baie proprie.
  • Creșterea numărului studenților cazați pentru a face față cererilor de cazare în continuă creștere, de la 486 la 507 locuri, care a fost posibilă în urma mansardării și a dotării căminului cu un lift pe fațadă.
  • Facilitarea accesului studenților cazați în cadrul Căminului 1 Observator la materialele didactice necesare procesului educațional și academic prin biblioteca virtuală dotată cu calculatoare și acces la biblioteca universității.
  • Facilitarea accesului persoanelor aparținând grupurilor sociale defavorizate și a persoanelor cu dizabilități la structurile de cazare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca. 2 persoane cu dizabilități vor putea fi cazate în camere dotate cu toate facilitățile necesare.
  • Dezvoltarea durabilă și creșterea eficienței energetice a infrastructurii educaționale.
  • Crearea unui nou loc de muncă.

Stadiu fizic al proiectului:

  • Recepția la terminarea lucrărilor și recepția la mobilier și dotări a avut loc în data de 28 februarie 2013.
  • Lucările au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului.
  • Căminul este în stare de funcționare, urmând ca începând cu data de 01 octombrie 2013 să se facă cazări pentru studenți.

Persoana de contact: Dr. Ec. Petru Șușca tel./fax 0264-590.271
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"