Medicalis

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară I „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere" Domeniul major de intervenție 1.2 „Universitate pentru viitor"
Contract POSDRU 86-1.2-S-62594

Obiectiv general
Creșterea calității și performanței învățământului superior medical românesc printr-un sistem modern și inovativ de management instituțional.

Obiective specifice și rezultate:

 1. Imbunătățirea proceselor de management prin implementarea unui sistem informatic integrat și optimizarea sistemului de finanțare pe student.
 2. Eficientizarea procesului de monitorizare și raportare a indicatorilor de calitate în conformitate cu standardele naționale și internaționale.
 3. Creșterea calității actului educațional prin dezvoltarea și implementarea soluțiilor software pentru îmbunătățirea proceselor și activităților educaționale.
 4. Imbunătățirea managementului relației cu studenții, prin dezvoltarea și implementarea sistemelor de evaluare a performanțelor studenților, precum și a sistemelor de evaluare și monitorizare a activităților de predare și învățare.

Parteneri:

 • Solicitant - UMF Cluj; manager proiect Prof. Dr. Constantin Ciuce
 • P1 -Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T Popa" Iași; responsabil proiect Director General Administrativ Ec. Daniela Drugus
 • P2- SC Net Brinel SA; responsabil proiect Director general Marcel Borodi

Grup țintă:

 • 45 membri ai comisiilor de asigurare a calității la nivel de universitate/facultate
 • 30 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități și facultăți
 • 70 persoane cu funcții de conducere, monitorizare, evaluare și control în învățământul superior
 • 10000 studenți
 • 1400 persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare

Valoare adaugată:
In prezent cei doi parteneri academici au implementat un sistem de calitate, dar nu dispun de instrumente inovative pentru gestionarea măsurilor de îmbunătățire continuă și de implementare a măsurilor corective pentru creșterea calității. Valoarea adaugaă a proiectului constă tocmai în dezvoltarea și implementarea la nivelul celor două instituții de învățământ superior a instrumentelor software, inovative, care creează premisele creșterii calității prin beneficiile pe care le aduce componentelor grupului țintă.

Accesați acest hyperlink pentru a vizualiza documente specifice proiectului