Curriculă nouă și sistem e-learning pentru medicina de urgență

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013
Axa prioritară I „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învățământul superior"

Contract POSDRU 86/1.2/S/63827

Obiectiv general
Creșterea relevanței și compatibilității programelor de studii universitare de licență în raport cu cerințele pieței muncii și cu schimbările induse de societatea cunoașterii prin dezvoltarea de noi curricule și oportunități moderne de învățare cu resurse TIC destinate studenților de la facultatea de medicină.

Obiective specifice si rezultate

 1. Dezvoltarea și implementarea unei curricule inovatoare care să satisfacă metodologia CNCIS/cerințele actuale din învățământul superior medical în domeniul cursurilor de medicină de urgență și a unui sistem informatic de tip e-learning pentru modernizarea proceselor de predare învățare pentru 1200 de studenți înscriși în sistemul de învățământ superior medical uman.
 2. Crearea de conținut educațional interactiv în domeniul cursurilor de medicină de urgență cu valoare inovativă, prin aportul tehnologiei moderne (simulări, animații complexe) și prin introducerea de metode interactive, inovatoare în procesul de predare- învățare.
 3. Crearea unui sistem flexibil și modern de instruire pentru studenții din ciclul de studii de licență prin dezvoltarea unei comunități de învățare care să pună la dispoziția celor interesați resurse și materiale digitale suport în domeniul cursurilor de medicină de urgență.
 4. Consolidarea competențelor profesionale a 8 persoane, personal didactic implicat în dezvoltarea de curricule moderne și adaptate cerințelor europene în sistemul de învățământ medical.
 5. Promovarea schimburilor de bune practici transnaționale pentru dezvoltarea de curriculum modern și inovativ în medicina de urgență.

Parteneri

 • Solicitant - UMF Cluj; manager proiect Raed Arafat
 • P1 - Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș; responsabil proiect Prof. Dr. Constantin Copotoiu
 • P2 - Societatea Franceză de Medicină de Catastrofă; responsabil proiect Julien Henry
 • P3 - Fundația pentru Smurd; responsabil proiect Ioana Daramuș
 • P4 - Asociația Shotron; responsabil proiect Roxana Pietroiu

Grup țintă

 • 1200 studenți
 • 8 persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare

Valoare adaugată
Creșterea motivației studenților pentru a alege specializarea în medicină de urgență care să contribuie la o mai bună adaptare la piața muncii a studenților în condițiile lipsei acute de medici specialiști în medicina de urgență.