Implementare în parteneriat - Imbunătățirea calității programelor doctorale

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"
Contract POSDRU 88/1.5/G/37486

Scop si obiective
Imbunătățirea calității programelor doctorale și implicit a formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin dezvoltarea unui instrument informațional care să structureze atât oferta de cercetare doctorală cât și necesiățile de cercetare ale mediului socio-economic.

UMF Cluj-Napoca este partener 2 în acest proiect, care este coordonat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Bugetul cuvenit UMFCN: 161.460 lei
Grupul țintă - 14 doctoranzi UMF organizați în 3 echipe interdisciplinare care au făcut câte o propunere de proiect.

Beneficii așteptate

  • modernizarea școlilor și programelor doctorale
  • formarea de cercetători cu oportunități crescute de inserție pe piața muncii

Infirmații suplimentare