Implementare în parteneriat - Licență și Masterat în Dermato-oncologie

Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie integrată de învăţământ superior medical (studii de licenţă şi masterat)
şi a unei reţele de parteneriat interuniversitare în domeniu

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învățământul superior"

Contract POSDRU 31081/2010

Obiective generale

 • Dezvoltarea și implementarea de instrumente destinate îmbunătățirii sistemului de învățământ superior medical și a capacității acestuia de a furniza competențe cerute pe piața muncii
 • Consolidarea unui parteneriat între instituții de învățământ superior și centre de cercetare: șase centre universitare naționale și un institut de cercetare-dezvoltare în domeniul medical din România precum și trei parteneri străini, universități medicale de prestigiu din spațiul comunitar
 • Promovarea dermato-oncologiei în cadrul planului de acțiune de creștere a deschiderii sistemului de învățământ superior medical către mediul economic și social

Obiective specifice

 • Schimburi de experiență ale grupului țintă în universitățile partenere
 • Organizarea de seminarii în dermato-oncologie
 • Elaborarea unui ghid de bune practici în dermato-oncologie și a unui tratat în domeniu
 • Elaborarea, dezvoltarea și consolidarea unei rețele virtuale în domeniul dermato-oncologiei - dermato-onco-net și a teledermato-oncologiei
 • Implementarea unui cadru de colaborare cu agenți economici implicați în dezvoltarea tehnologiilor de diagnostic și tratament dermato-oncologic
 • Imbunătățirea accesului și oportunităților de învățare în învățământul superior medical, prin implementarea tele-dermato-oncologiei și prin organizarea de cursuri interactive la distanță între centrele partenere naționale și internaționale

Rezultate așteptate

 • Ghid și tratat de dermato-oncologie (Capitole: tumori cutanate premaligne, carcinom spinocelular, carcinom bazocelular, limfoame cutanate, alte tumori maligne, melanom, chimioterapie dermato-oncologică, radioterapie dermatologică, mijloace moderne de diagnostic: dermatoscopia, microscopia confocală, mijloace moderne de tratament: terapia fotodinamică, fotoforeza extracorporeală, chirurgia dermato-oncologică: chirurgia MOHS, genetică tumorală, imunobiologie tumorală, markeri tumorali, metode de diagnostic imunobiologic, vaccinarea și imunoterapia dermato-oncologică, dermatologie dermato-oncologică, epidemiologie dermato-oncologică)
 • Rețea web: dermato-onco-net
 • Schimburi de bune practici pentru masteranzi și personal universitar din grupul țintă, seminarii în domeniul dermato-oncologiei
 • Cursuri la distanță între universitățile naționale în dermato-oncologie

Parteneri

 • Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" București - beneficiar
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul patologiei și științelor biomedicale "Victor Babeș" - Partener 1
 • Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara - Partener 2
 • Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr T Popa" Iași - Partener 3
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca - Responsabil proiect: Prof. Dr. Rodica Cosgarea - Partener 4
 • Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș - Partener 5
 • University of Szeged - Partener 6
 • Semmelweis University Budapest - Partener 7
 • Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova - Partener 8
 • Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Partener 9

Grup țintă

 • Membri ai comisiilor de asigurare a calității la nivel de universitate/facultate 40
 • Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități și facultăți 600
 • Personal cu funcții de conducere, monitorizare, evaluare și control în învățământul superior 60
 • Personal implicat în elaborarea politicilor în învățământul superior 10
 • Studenți/Masteranzi 1000
 • Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare 20

Plus valoare pentru grupul țintă

 • Serviciile de dermato-oncologie din centrele universitare din spațiul comunitar sunt servicii unitare de diagnostic şi tratament ce asigură servicii medicale complexe şi competenţe în materie.
 • Toate componentele descrise pe parcursul aplicaţiei se regăsesc în aceste centre dermato-oncologice.
 • Medicii specialiști dermato-oncologi ce lucrează în aceste centre beneficiază în timpul facultății, a studiilor de master şi a studiilor de specializare postuniversitare de o pregătire de ansamblu, fiind abordate toate liniile de predare enunţate în prezentul proiect.
 • Cu ocazia acestui proiect, beneficiarul şi instituţiile partenere au şansa de a importa acest exemplu, ținând cont că dispun de facilităţile de infrastructură şi experiența în managementul de proiect și în cercetarea ştiinţifică de excelenţă
 • Membri grupului ţintă vor fi selectaţi din rândul studenţilor/masteranzilor Facultăţilor de Medicină şi de Biologie pe baza CV-ului.
 • Criteriile de selecţie se realizează pe baza competenţelor profesionale oferind egalitate de şanse tuturor candidaţilor.
 • Toate seminarele menţionate sunt gratuite.
 • Asociaţiile studenteşti vor putea propune candidaţi şi vor contribui activ la feed-back-ul necesar elaborării şi îmbunătăţirii materialelor predate.