Evaluări instituționale externe

ISO 9001: 2008

Un punct forte al universităţii noastre îl reprezintă auditul extern pentru certificarea ISO 9001: 2008, realizat în anul 2009 de către o firmă de audit cu recunoaştere naţională şi internaţională. Activitatea întreprinsă a permis implementarea unor proceduri standardizate la nivelul tuturor departamentelor universităţii. Aşadar, în cadrul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca au fost puse bazele unui sistem de management al calităţii (SMC) în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008, sistem recertificat periodic.

Declarația rectorului privind politica de calitate
Certificat acreditare ISO 9001: 2008 (2009)
Recertificare ISO 9001: 2008 (2012)
Recertificare ISO 9001: 2008 (2015)
Recertificare ISO 9001: 2015 (2018)
Recertificare ISO 9001: 2015 (2021)

 

Clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studiu (2011)

În anul 2011, pe baza datelor oferite de către universități, MEN prin intermediul UEFISCDI a realizat o clasificare a instituţiilor de învăţământ superior din România. Ca urmare a acestui proces, UMF „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca a fost situată în rândul universităților de cercetare avansată şi educaţie, având dreptul de a organiza studii de licenţă, masterat şi doctorat. Ierarhizarea programelor de studii realizată în cadrul aceluiaşi demers al MEN a poziționat programele de studiu ale universităţii noastre în categoria A, cel mai înalt calificativ.

Rezultate clasificare universități 2011_MO
Rezultate ierarhizare programe de studiu 2011 
Domenii ierarhizare programe de studiu 2011_OMECTS

ARACIS

Universitatea noastră și toate programele de studiu nivel licență și masterat au fost acreditate de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) începând cu anul 2009, menținând până în prezent cele mai înalte calificative, atât pentru instituție (grad de încredere ridicat), cât și pentru programele de studiu (grad de încredere).

Rezultatele evaluării instituționale externe de către ARACIS (2009, 2014, 2021)

http://www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari-institutionale/
http://proiecte.aracis.ro/index.php?id=315
https://www.aracis.ro/ev_institutionala/universitatea-de-medicina-si-farmacie-iuliu-hatieganu-din-cluj-napoca-ei2085-2021/

EUA (2012, 2015)

UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca a fost evaluată de către European University Association (EUA) în 2012. În 2015, instituția noastră a solicitat EUA efectuarea evaluării de tip follow-up, care se realizează la 3 ani de la evaluarea propriu-zisă.

Rezultatele evaluării instituționale externe de către EUA

http://www.eua.be/Libraries/iep/UMF_Iuliu_Hatieganu_IEP_final_report.pdf?sfvrsn=0 (2012)
http://www.eua.be/Libraries/iep/iep_fu_report_umf_cluj_romania-sflb.pdf?sfvrsn=0 (2015)

Participări ale universității la clasamente internaționale ( University Rankings)

Prezența universității în clasamente internaționale

 

Evaluare externă a Programului Medicină de către AMSE și ASIIN