UMF

Organizarea Şcolii Doctorale

Şcoala doctorală a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca este formată din toţi conducătorii de doctorat şi studenţii la studii universitare de doctorat ai Universităţii din cele trei domenii principale: medicină, medicină dentară şi farmacie.

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD):

Director CSUD:
Prof.dr. Radu Badea

Membri CSUD:

 • Prof.dr. Grigore Băciuţ
 • Prof.dr. Dan-Lucian Dumitraşcu
 • Prof.dr. Felicia Loghin
 • Prof.dr. Fior-Dafin Mureşanu
 • Prof.dr. Radu Oprean
 • Drăghici Nicu Cătălin – student-doctorand

Şcoala Doctorală este condusă de un director (numit de catre CSUD) şi de Consiliul Şcolii Doctorale:

Director Şcoală Doctorală
Prof.dr. Radu Oprean

Membri ai Consiliului Şcolii Doctorale

 • Prof.dr. Carmen Socaciu – USAMV Cluj-Napoca
 • Prof.dr. Octavian Popescu – Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Prof.dr. Sorana-Daniela Bolboacă
 • Prof.dr. Doina-Adina Todea
 • Eduard-Alexandru Bonci – student-doctorand

 

Consiliului pentru asigurarea calităţii în cercetarea doctorală

Componenţă:

 • Prof.dr. Radu Badea - director CSUD - coordonator
 • Prof.dr. Radu Oprean - director Şcoală doctorală
 • Prof.dr. Felicia Loghin - prorector ştiinţific
 • Prof.dr. Grigore Băciuţ - membru CNATDCU
 • Prof.dr. Petru-Adrian Mircea - membru în Comisia ştiinţifică a Senatului
 • Conf.dr. Daniela Ionescu - secretar academic
 • Drăghici Nicu-Cătălin - reprezentantul studenţilor in CSUD
 

Secretari
Claudia-Elena Gheran
Georgeta Pustiu

CONTACT

Prof.dr. Grigore Băciuţ
Prof.dr. Dan Dumitraşcu

Prof.dr. Felicia Loghin

Prof.dr. Fior-Dafin Mureşanu
Prof.dr. Radu Oprean
Drăghici Nicu-Cătălin – student-doctorand