Reabilitare, refuncționalizare, reparație capitală, consolidare și mansardare "Cămin VI Observator", Str. Observatorului, nr.24, Cluj-Napoca

 head

Reabilitare, refuncţionalizare, reparaţie capitală, consolidare şi mansardare Căminul VI Observator

Proiectul este finanțat prin AXA PRIORITARA 3-ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3.4- REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PREUNIVERSITARE, UNIVERSITARE ȘI A INFRASTRUCTURII PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ


Persoana de contact: Director general administrativ interimar – ing. Corpodean Silviu
Tel/fax: 0264/597256/2180

„Conținulul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

foot