Admitere 2018 - Rezultate

Ora afișării rezultatelor: 21:03 

 

Medicină

          *Notă: Punctaj bază este punctajul obținut la Chimie

Medicină Dentară

           *Notă: Punctaj bază este punctajul obținut la Chimie

Farmacie 

            *Notă: Punctaj bază este punctajul obținut la Biologie Vegetală

Asistență Medicală Generală

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

Radiologie și Imagistică

Tehnică Dentară

Nutriție și Dietetică

 

Candidaţii admişi la concursul de admitere au obligaţia de a se ȋnscrie ȋn anul I de studii, ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor concursului de admitere.

Perioada de confirmare este 27 iulie-10 august 2018 (ATENTIE!!! In data de 31 Iulie 2018, casieria este ȋnchisă).

Taxa de ȋnmatriculare este de 50 lei.

În data de 27 iulie 2018, ȋnmatricularea ȋn anul I de studii a candidaţilor admişi la Facultatea de Medicină (programele de studii Medicină, Asistenţă Medicală Generală, Radiologie şi imagistică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare) va fi asigurată de către un birou special creat în acest scop, ȋn clădirea de pe strada Marinescu nr. 23, etaj I ȋn intervalul orar 08.00-16.00.

Înmatricularea candidaţilor admişi la Facultatea de Medicina Dentară (programele de studii Medicină Dentară, Tehnică Dentară) şi la Facultatea de Farmacie (programele de studii Farmacie, Nutriţie şi Dietetică), se va efectua la decanatele facultăţilor (strada Pasteur, nr 4).

În perioada 30 iulie 2018-10 august 2018, ȋnmatricularea tuturor candidaţilor admişi, se va face la decanatele facultăţilor (strada Pasteur, nr 4).

Candidaţii admişi ȋn sesiunea iulie, care nu confirmă locul ȋn anul I pana ȋn data de 10 august 2018, pierd prin neprezentare calitatea de student.