UMF

Alegeri UMF 2019

ALEGERI 2019

 

Calendarul alegerilor în structurile și funcțiile de conducere

METODOLOGIA referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere în Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca

 

Informare privind rezultatele procesului electoral - turul II - Consiliul Facultății de Farmacie - poziția 15 - 6 decembrie 2019

În urma derulării procesului electoral  din data de 6 Decembrie 2019, din cei 69 de alegători prezenți la urne, 27 și-au exprimat votul pentru domnul Lucaciu Mihai, iar 42 de alegători și-au exprimat votul pentru doamna Oniga Smaranda.

Biroul Electoral al Universității

 

ANUNȚ IMPORTANT

TURUL al II-lea alegerii membrii Consiliul Facultății de Farmacie, pentru poziția 15

Datorită faptului că pe pozițiile 15 și 16 s-au clasat, cu număr egal de voturi (37 de voturi obținute) Domnul Lucaciu Mihai și Doamna Oniga Smaranda, astfel că, în conformitate cu prevederile art. 22, pct. (6) din Regulamentul electoral, se va organiza un al doilea tur de scrutin.

Cel de-al doilea tur de scrutin se va desfășura la sediul Facultății de Farmacie, str. Louis Pasteur Nr. 4A (clădirea Decanatelor), et. 2, Sala de Consiliu, în data de 06.12.2019, iar dreptul de vot îl veți putea exercita între orele 08.00 – 20.00.

 

Validarea funcției de Rector, a membrilor Consiliilor Facultăților și ai membrilor Senatului.

 

Informare privind rezultatele procesului electoral - 28 noiembrie 2019

RECTOR

Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină Dentară

Facultatea de Farmacie

 

 

Membri susținuți de departamente pentru Consiliile facultăților și Senat

Validarea Directorilor de Departament și a membrilor Consiliilor departamentelor

 

 Candidaturi depuse pentru funcția de Rector, a membrilor Consiliilor Facultăților și Senatul universitar, validate de Senat

 

Rector

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu

 

Facultatea de Medicină

Senat

 

Consiliul  Facultății

Departamentul 1

Departamentul 2

Departamentul 3

Departamentul 4

Departamentul 5

Departamentul 6

Departamentul 7

Departamentul 8

Departamentul 9

Departamentul 10

Departamentul 11

Departamentul 12

 

Facultatea de Medicină Dentară

Senat

Consiuliul Facultății

Departamentul 1

Departamentul 2

Departamentul 3

Departamentul 4

 

Facultatea de Farmacie

Senat

Consiliu Facultate

Departamentul 1

Departamentul 2

Departamentul 3

Departamentul 4

 

Liste de vot finale - Alegeri - 28 Noiembrie 2019

Facultatea de Medicină

Facultatea de Farmacie

Facultatea de Medicină Dentară

 

Facultatea de Medicină

 

Facultatea de Medicină Dentară

 

Facultatea de Farmacie

 

 Liste de vot - Alegeri 2019

 

REFERENDUM PRIVIND MODALITATEA DE DESEMNARE A RECTORULUI 2019

Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, prin Hotărârea nr. 6 din data de 23.04.2019, a aprobat data organizării referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului, respectiv pe baza unui concurs public sau prin votul universal, direct si secret. La referendum vor participa cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul universității si reprezentanți ai studenților din Senatul universitar si din consiliile facultăților.

 

     Astfel, data și locul desfășurării referendumului cu privire la modalitatea de desemnare a rectorului:

 

 

            Turul 1 – 23 mai 2019, str. Marinescu nr. 23, et. 1, între orele 8.30-20.00.

 

            Turul 2 – 30 mai 2019, str. Marinescu nr. 23, et. 1, între orele 8.30-20.00.

 

     Data și locul desfășurării dezbaterilor publice pentru informarea comunității academice:

 

- 8 mai 2019, ora 13.00, Aula Iuliu Hațieganu, str. Marinescu nr. 23 – Facultatea de Medicină

       - 8 mai 2019, ora 14.00, Aula Iuliu Hațieganu, str. Marinescu nr. 23 – Facultatea de Medicină Dentară și Farmacie.

 

            Referendumul se va organiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, Ordinul nr. 3.751/ 2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor si funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior și Carta Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

 

           

Biroul Electoral al Universității

 

 

 

REZULTAT REFERENDUM 23 MAI 2019