UMF

Rezultate finale - Admitere 2019

Ora afișării rezultatelor:  19:40

 

 

Medicină

        *Notă: Punctaj bază este punctajul obținut la Chimie

Medicină Dentară

        *Notă: Punctaj bază este punctajul obținut la Chimie

Farmacie

        *Notă: Punctaj bază este punctajul obținut la Biologie Vegetală

Asistență Medicală Generală

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

Radiologie și Imagistică

Tehnică Dentară

Nutriție și Dietetică

 

 Candidaţii admişi la concursul de admitere au obligaţia de a se ȋnscrie ȋn anul I de studii, ȋn termen de 10 zile lucrătoare, de la data afişării rezultatelor finale (26 iulie). Inmatricularea tuturor candidaţilor se face la decanatul fiecărei facultăţi în cadrul căreia candidatul a fost admis (str. Pasteur, nr.4).

Perioada de confirmare este 26 iulie - 9 august 2019.

Taxa de ȋnmatriculare este de 50 lei

Taxa de înmatriculare se poate plăti la casieria UMF, strada Pasteur, nr. 4, parter, sau la casieria UMF, strada Victor Babeş, nr.8, parter, astfel :
-    în 26.07.2019,  în intervalul orar 08.00-15.00
-    în perioada 29.07.2019- 09.08.2019, în intervalul orar 08.00-14.30

ATENŢIE!!! In data de 31 Iulie 2019, casieria este ȋnchisă.

Candidaţii admişi ȋn sesiunea iulie, care nu confirmă locul ȋn anul I pana ȋn data de 9 august 2019,  pierd prin neprezentare calitatea de student.