UMF

Admitere - Septembrie 2019

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” organizează concurs de admitere pentru ciclul de licență, anul universitar 2019-2020, miercuri 11 septembrie 2019, la programul de studiu Farmacie (cu durata studiilor de 5 ani) – 300 credite, din cadrul Facultăţii de Farmacie.

Contestații la notă

 

Rezultate - Admitere Septembrie 2019

 

„Candidaţii admişi la concursul de admitere au obligaţia de a se ȋnscrie ȋn anul I de studii, în perioada 13.09.2019-18.09.2019.

Înmatricularea tuturor candidaţilor se face la decanatul Facultăţii de Farmacie (str. Pasteur, nr.4A, etaj II, biroul nr. 3).

 

Taxa de ȋnmatriculare este de 50 lei.

 

Taxa de înmatriculare se poate plăti la casieria UMF, strada Pasteur, nr. 4, parter, în intervalul orar 08.00-14.30

Candidaţii admişi ȋn sesiunea Septembrie, care nu confirmă locul ȋn anul I pana ȋn data de 18.09.2019, pierd prin neprezentare calitatea de student.

 

 

Grile corecte

 

Repartizarea candidaților în săli

Candidaţii trebuie să fie prezenţi la săli la ora 09:00, având asupra lor cartea de identitate / paşaportul în termen de valabilitate, legitimaţia de concurs şi un pix. Numai cu actele de identitate menţionate anterior, candidații vor fi admiși în sala de concurs.

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se desfășoară în perioada 02 – 06 septembrie 2019, între orele 8.00 și 16.00 în clădirea Decanate de pe Str. Pasteur, nr.4A, etaj II sala 13.

Taxa de admitere, în valoare de 300 lei, se va plăti la casieria Universității, situată pe str. Pasteur, nr. 4A, parter, sala 2

Condițiile de înscriere și documentele necesare se regăsesc în Ghidul admiterii 2019.

Pentru toţi candidaţii înscrişi, biroul de înscrieri eliberează o Legitimaţie de concurs. În ziua examenului, pentru a li se permite accesul în sala de examen, candidaţii au obligația de a avea asupra lor cartea de identitate sau paşaportul în termen de valabilitate şi legitimaţia de concurs.

În aceeaşi sesiune de admitere candidatul poate opta pentru o singură modalitate de admitere.

Înscrierile la concursul de admitere în UMF „Iuliu Haţieganu” se fac pentru un singur program de studiu.

Calendarul concursului de admitere pentru anul universitar 2019 – 2020,

sesiunea SEPTEMBRIE 2019

02 – 06 septembrie: înscrierea candidaţilor
10 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
11 septembrie: examen scris de admitere
11 septembrie: în intervalul orar 12-14 - contestaţii la întrebări
11 – 12 septembrie: afişarea rezultatelor
12 septembrie: în intervalul orar 8 – 14 – contestaţii la notă
13 septembrie: afişarea rezultatelor finale după contestaţii
13 – 18 septembrie: confirmarea locurilor

 

Numărul de locuri disponibile:

 

Domeniu Programul de studii universitare de licenta BUGET TAXĂ
Români Rromi Rural
Farmacie Farmacie 16 0 1 50
TOTAL 17 50

 

Probele de concurs se vor susţine din Tematica şi bibliografia pentru examenul de admitere 2019.

Consultați Ghidul admiterii 2019 pentru informațiile necesare privind alcătuirea dosarului de înscriere și desfășurarea concursului.