UMF

Admitere - Români de pretutindeni - Septembrie 2019

În cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca, la Facultatea de Farmacie se derulează o a doua sesiune de admitere pentru românii de pretutindeni în vederea școlarizării acestora în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă, la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, conform metodologiei și anexelor atașate.

 

Rezultate Admitere - Românii de pretutindeni - Septembrie 2019

 

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 02.09.2019 s-a aprobat calendarul confirmărilor și perioada de înscriere pentru candidații admiși în cadrul admiterii românilor de pretutindeni 2019, după cum urmează:În c

Calendarul concursului privind școlarizarea românilor de pretutindeni:

Perioada de înscriere: 3 septembrie – 13 septembrie 2019

Publicarea pe site-ul universităţii a listelor provizorii cu candidații declarați admiși: 17 septembrie 2019.

Depunerea contestațiilor: 18 -19 septembrie 2019
Afișarea rezultatelor finale: 20 septembrie 2019.

Confirmarea locurilor: până la data de 25 septembrie 2019

Perioada de înscriere a candidaților admiși: până la data de 4 octombrie 2019

Dosarul de candidatură se transmite conform calendarului.

Modalitățile de depunere ale dosarului sunt:
1. electronic la următoarea adresă de e-mail:  
2.  prin poștă la adresa:
    Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” - Cluj-Napoca,
    Departamentul studenți străini, Strada Louis Pasteur nr. 4,
    cod postal 400349, Cluj-Napoca, România.
3.  personal
     Departamentul studenți străini, Strada Louis Pasteur nr. 4
4.  prin e-mail la Ministerul Educației Naționale, la adresa:  , dosarul fiind redirecționat către instituția solicitată;

Constituirea dosarului de concurs:

Pentru detalii suplimentare accesați Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior.solicitată;

Ad

Oferta educațională pentru anul universitar 2019 – 2020 - sesiunea septembrie 2019

 

Număr locuri

Români de pretutindeni fără bursă

Facultatea de Farmacie 33

Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca se derulează admitere pentru românii de pretutindeni în vederea școlarizării acestora în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă la studii universitare de licență și studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2019-2020, conform metodologiei și anexelor