SIMlearning - Dezvoltarea bazei de învățământ prin simulare și a platformelor interdisciplinare prin e-learning în cadrul UMF Cluj-Napoca

Titlu proiect: Dezvoltarea bazei de învățământ prin simulare și a platformelor interdisciplinare prin e-learning în cadrul UMF Cluj-Napoca (SIMlearning)

Director Proiect: Prof dr. Diana Dudea

Proiectul se încadrează în strategia de dezvoltare a Universității, care a alocat recent fonduri pentru renovarea, modernizarea și dotarea spațiului didactic aferent activității de simulare. Activitățile prevăzute sunt îndreptate spre:

Obiectivele Proiectului

Obiective generale :

I. Dezvoltarea bazei de învățământ prin simulare, din cadrul Laboratoarelor UMF Cluj;

II. Facilitatarea cooperării interdisciplinare și dezvoltarea interoperabilității platformelor digitale dedicate învățământului prin simulare;

Obiective specifice: 

1.Întreținerea și dezvoltarea bazei materiale existente, pentru perfecționarea învățământului modern prin simulare, la nivel de licență și postuniversitar;

2. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice privind digitalizarea procesului didactic și metodele educaționale complementare procesului de e-learning;

3.Dezvoltarea abilitatilor practice ale studentilor -nivel universitar si postuniversitar- prin metode moderne de simulare;

4.Optimizarea infrastructurii foto/video/simulare/ IT, în vederea realizării unor spații destinate media streaming-ului;

5.Elaborarea unor materiale video de expunere a noțiunilor clinice și tehnice complementare procesului didactic clasic;

6.Realizarea unei platforme informatice, pentru gestionarea materialului didactic și imaginilor aferente activității de simulare;

7.Dezvoltarea secțiunii de e-learning, dedicate invățământului prin simulare, prin crearea unor secțiuni specifice pentru fiecare specializare, cu facilitățile de învățare active;

8.Dezvoltarea de instrumente de examinare online a studenților;

ACTIVITĂȚI PROIECT

I. Dezvoltarea unei platforme didactice, în vederea implementării metodelor de învățământ tip e-learning în cadrul învățământului de medicină prin simulare

Crearea suportului informatic și a prezentărilor pe teme de Medicină dentară (tehnici de preparare a substratului dentar, restaurări compozite și ceramice, metode de prefigurare a aspectului estetic, Medicină (tehnici de incizie și sutură), Farmacie (Aplicații privind malignitatea celulară). Prezentările vor conține material iconografic și înregistrări video originale, realizate în cadrul proiectului, în acord cu temele propuse (termen mai-august 2019)

II. Implementarea metodelor moderne de predare în laboratoarele de simulare; aplicarea principiilor de ergonomie și digitalizare a evaluării calității activității practice a studenților În acest sens, se vor organiza 4 workshopuri, de către cadrele didactice membre ale proiectului, având ca participanți câte 25 de studenți din ciclul de licență și postuniversitar (rezidenți); cu teme ce acoperă toate specializările din universitate:

Workshop „Preparații moderne ale substratului dentar, prin tehnici minim invazive” având ca temă metode clasice și moderne de realizare a preparațiilor dentare pentru fațete dentare, inlay-uri, coroane de înveliș integral ceramice. Participanții vor asista la demonstrații și vor realiza diferite tipuri de preparații dentare, pe simulatoare. Cu ajutorul aplicației Dental Teacher, cadrele didactice vor evalua în mod obiectiv preparațiile realizate

Workshop „Tehnici de prefigurare a restaurărilor estetice prin wax-up și mock-up” Tema activităților va fi orientată spre metodele de prefigurare a restaurărilor estetice prin wax-up pe modele dentare și realizarea pe baza acestora de mock-up-uri cu materiale compozite pe simulatoare

Workshop „Însușirea tehnicilor elementare de chirurgie oncoplastica a sânului Vor fi demonstrate și realizate, pe modele sintetice, tehnici de chirugie oncoplastică conservatoare, în corelație cu structura anatomică a sânului, cu alegerea tehnicii potrivite în funcție de localizarea tumorală

Workshop „Analiza celulelor canceroase-Modele celulare virtuale”- Vor fi realizate și analizate preparate microscopice temporare cu celule epiteliale sănătoase și canceroase, vizualizarea unui model celular tridimensional, urmată de printarea 3D

Fondurile alocate prin proiect vor fi distribuite pentru achiziția instrumentarului și materialelor consumabile necesare pentru desfășurarea workshop-urilor.

III. Perfecționarea cadrelor didactice implicate în activitatea de simulare prin:

Vizite de lucru a cadrelor didactice din cadrul proiectului în universități din străinătate Se va urmări modul de organizare practică a activității de simulare, aplicabilitatea variantelor interactive de predare, beneficiile și ariile de aplicație ale sistemelor informatice. Se va urmări și extinderea ariei de cercetare în domeniul metodologiei de învățământ prin simulare

IV. Activități de diseminare a informațiilor :

Realizarea unui ghid de practică, (iulie-noiembrie 2019)- cu detalierea etapelor activităților caracteristice simulării în domeniul medico-farmaceutic (200 exemplare) (obiectiv 9)

Diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul unor manifestări științifice internaționale, dedicate învățământului medical și aplicațiilor în practica medicală

Structura de personal a proiectului cuprinde: cadre didactice, cu activități didactice în toate domeniile simulării, personal IT și administrativ angajat din UMF Iuliu Hațieganu

BUGET TOTAL APROBAT: 210.000 (200.000 +10.000 cofinanțare)

Cheltuieli personal 67.500

Cheltuieli materiale 87.476 + 10.000(cofinanțare)

Alte cheltuieli 45.024