UMF

Facultatea de Medicină Dentară – Selecţie mobilităţi Erasmus+

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027 care oferă oportunități de mobilitate studenților Facultății de Medicină Dentară https://www.erasmusplus.ro/ .

Scopul acestui program este de a contribui la îmbunătățirea performanțelor de învățare, creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor de carieră, dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial, creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine, îmbunătățirea competențelor lingvistice, creșterea sensibilizării interculturale, o participare mai activă în societate¬, o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor Uniunii Europene.

Mobilitățile propuse de Facultatea de Medicină Dentară sunt atât mobilități de plasament și studiu în timpul anului universitar, cât și mobilități de practică de vară. Pentru mai multe detalii se va consulta pagina Programului Erasmus+ a universității noastre: http://www.umfcluj.ro/universitate-ro/administratie-ro/relatii-internationale/erasmus 

Cine poate participa?

La selecția pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu sau plasament în timpul anului universitar pot participa studenții anului 4 de la Programul de studiu Medicină Dentară (RO, EN, FR), iar la selecția pentru mobilitățile de practică de vară pot participa studenții anilor 3, 4 și 5 de la Programul de studiu Medicină Dentară (RO, EN, FR), studenții anului 2 de la Programul de studiu Tehnică Dentară și masteranzii.

Condiții de participare la selecție:

  • Studenții integraliști
  • Media - minim 7
  • Deținerea unui Atestat de competență lingvistică, nivel minim B2, pentru limba de lucru în țara de destinație

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:

  • CV – model standardizat, disponibil online. Pentru activitatea științifică, voluntariat, performanțe sau atestate de limbă recunoscute internațional se vor atașa documente justificative
  • Formular de înscriere care cuprinde Scrisoarea de motivație (în limba română, engleză sau franceză)
  • Situația școlară la zi
  • Atestat de limbă
  • Scrisoarea de accept din partea instituției de primire – doar pentru mobilitățile de practică de vară
  • Consimțământul informat cu privire la procesarea datelor personale