UMF

Centrul de Transfer Tehnologic

Adresă: Adresă: Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 13, et. 2, sala 24, cod poștal 400023, jud. Cluj, România

Telefon: +40 374 834 955

Centrul de Transfer Tehnologic este o structură în cadrul Departamentului Cercetare, Dezvoltare și Inovare al Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, fiind înființat în vederea stimulării inovării şi transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite, și implicit în vederea creșterii performanței instituționale în activitatea care se desfășoară la nivel universitar.

Viziunea Centrului de Transfer Tehnologic este în concordanță cu politica strategică a Uniunii Europene de creștere economică pentru următorii ani, Europa 2020, cu eforturile de aliniere treptată la orientările recente ale politicii Uniunii Europene dictate de necesitatea creșterii capacității și competitivității sistemelor de învățământ și cercetare – dezvoltare - inovare prezentate în Planul Național de Dezvoltare PNDCDI 2015-2020 și compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene.

Misiunea Centrului de Transfer Tehnologic este stimularea generală a activității de colaborare între universitate și alți actori de pe piață, fiind punte și catalizator pentru echipele de cercetare, partenerii industriali și celelalte componente ale ecosistemului de inovare.

Centrul de Transfer Tehnologic are în competență implementarea strategiilor și politicilor Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în domeniul educației, cercetării, dezvoltării și inovării din perspectiva transferului tehnologic și managementului proprietății intelectuale.

În urma examinării şi evaluării efectuate de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării asupra documentaţiei înaintată autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, în acord cu dispozițiile H.G. nr. 406 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora, a fost obținută autorizarea provizorie a funcționării Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca. În baza Ordinului Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 21443/26.09.2022 a fost emis Certificatul de autorizare provizorie a Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca nr. 119/2022:

EpzDGIuUsvrnMtnf

 

 

 

 

  • Comunicări către membrii comunității academice

                  - Excluderi de la brevetare

                  - Noutatea invenției

                  - Obligația de informare a Centrului de Transfer Tehnologic

                  - Politica de proprietate intelectuală

                  - Procedura privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare

                  - Condiția dezvăluirii invenției în procedura examinării de fond a cererii de brevet de invenție

                  - Informare privind intrarea în vigoare a ordinului MEC nr. 6199 din data de 16 decembrie 2020

                  - Ce drepturi are autorul asupra operei sale?

                  - Durata protecției dreptului de autor

                  - Limitele exercitării dreptului de autor - Copia privată

                  - Invențiile de serviciu

                 -  Reguli speciale în ceea ce privește invențiile din domeniul biotehnologiei

                 - Invențiile având ca obiectiv un element izolat al corpului uman sau atfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene

                 - Modificări ale cererii de brevet de invenție admisibile în procedura examinării la OSIM

                 - Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente

                 - Întinderea protecției conferite de brevetul de invenție

                 - Activitatea inventivă în cadrul invenției

                 - Drepturile conferite de brevetul de invenție

                 - Cesiunea drepturilor asupra invenției

                 - Transmiterea drepturilor ce decurg din brevet-licență

                 - Stingerea drepturilor conferite de brevetul de invenție (I)

                 - Stingerea drepturilor conferite de brevetul de invenție (II)

                 - Stingerea drepturilor conferite de brevetul de invenție (III)

                 - Părțile componente ale cererii de brevet de invenție - Descrierea invernției

                 - Părțile componente ale cererii de brevet de invenție - Revendicările invenției

                 - Părțile componente ale cererii de brevet de invenție - Desenele

                 - Rezumatul care însoțește cererea de brevet de invenție

 

 

 

  • Noutăți media

                2021

                - EUROINVENT - 20-22 mai 2021

                - CLUJ INNOVATION DAYS - 19-21 mai 2021

                - SALONUL INTERNAȚIONAL DE INVENȚII INVENTICA 2021 - 23-25 iunie 2021

                - EC - EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION DAYS - 23-24 iunie 2021

                - HORIZON EUROPE INFO DAYS - 28 iunie - 09 iulie 2021

                - PATENT KNOWLEDGE WEEK - 2-5 noiembrie 2021

                - EUROPEAN INNOVATION COUNCIL SUMMIT 2021 - 24-25 noiembrie 2021

                2022

                - HEALTH TECH HUB STYRIA PITCH & PARTNER 2022 (HTH 2022) - 27-28 ianuarie 2022

                - INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT ON PERSONALIZED MEDICINE "LIFE-ON-CHIP" - 09-10 februarie 2022

                - IP IN HORIZON PROJECTS (H2020/HEurope) - 22 februarie 2022

                - INNOVATION DAY UPPER RHINE - 12 aprilie 2022

                - BIONNNALE 2022 - 11-12 mai 2022

                - UMF CLUJ TECHNOLOGY TRANSFER DAYS - 3-4 mai 2022 - Program; Invitație

                - PRO INVENT 2022 - 26-28 octombrie 2022

                - WORKSHOP PENTRU CERCETĂTORI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ - 14 octombrie 2022 - Invitație, Program

                2023

                - ORIZONT EUROPA CLUSTER 1 - SANATATE - EVENIMENT DE BROKERAJ VIRTUAL - 16-17 martie 2023

                - BIONNALE 2023 - 16-17 mai 2023

                - LevelUP HEALTH & LIFE SCIENCES ACCELERATOR - en version; - ro version

 

Ioana-Gabriela Csifo-Jorj – Șef birou
Tel.: +40 374 834 955, int. 2955
E-mail:  

Sabrina-Alice Varga – Consilier juridic
Tel.: +40 374 834 955, int. 2955
E-mail:  

Mihai Iuliu Marusciac
Tel.: +40 374 834 955, int. 2955
E-mail: