AMENAJARE CENTRU DE CERCETARE PRIVIND DEZVOLTAREA MEDICAMENTULUI – CLADIRE „FARMACIA B”

Titlul proiectului: AMENAJARE CENTRU DE CERCETARE PRIVIND DEZVOLTAREA MEDICAMENTULUI – CLADIRE „FARMACIA B”

Axa Prioritară: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Cod proiect: 124696

Cod apel: POR/275/10/3/Creşterea relevanţei învăţământlui terţiar universitar in relaţie cu piaţa forţei de munca şi sectoarele economice competitive

Director de proiect: Rector Prof.dr. Anca Dana Buzoianu

Cheltuieli totale proiect: 28.457.460,77 RON cu TVA din care valoarea constructiilor şi montajului va fi de 6.370.973,59 RON (exclusiv TVA) / 7.581.458,56 RON cu TVA

Cheltuieli totale nerambursabile: 26.706.607,15 RON cu TVA

Cheltuieli totale contribuţie proprie: 545.032,80 RON cu TVA

Cheltuieli totale neeligibile proiect: 1.205.820,82 RON cu TVA

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea, reabilitarea, refațadizarea, modificarea interioară (recompartimentarea) și înlocuirea învelitorii imobilului situat în Str. Victor Babeș, nr. 41, Cluj - Napoca, în vederea creșterii relevanței învățământului terțiar universitare în strânsa relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:

  • Proiectul prevede măsuri specifice de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. În cadrul proiectului, în urma realizării lucrărilor asupra obiectivului de investiții se va ține cont de principiul „accesabilitatea persoanelor cu dizabilități”, fiind executate lucrări în acest sens conform legislației naționale.
  • Proiectul prevede implicarea persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi în calitate de angajaţi/ colaboratori/ voluntari. Pentru facilitarea circulaţiei pe verticală clădirea este prevăzută cu elevator destinat persoanelor imobilizate în scaunul cu rotile. La nivelul acceselor principale sunt prevăzute rampe de acces conforme.

Durata de realizare a proiectului este de 24 luni (sunt incluse servicii de management investiție, proiectare, informare și publicitate și depunere documente necesare decontării investiției din fonduri nerambursabile) din care 12 luni execuție efectivă.

Grupul țintă și potențialii beneficiari ai proiectului:

  • 1.312 de participanți (studenți și masteranzi) la procesul educațional, care nu utilizează în mod simultan obiectivul de investiții, dintre care: 1054 persoane de sex Feminin (licență și master) • 258 persoane de sex Masculin (licență și master) • 218 participanți aparținând grupurilor vulnerabile/dezavantajate), din care 2 persoane aparținând etniei rome.
  • Doctoranzii. 50 de studenți doctoranzii care vor desfășura activitatea de cercetare pentru tezele de doctorat, astfel beneficiind de o calitate superioară a infrastructurii.
  • Profesorii. Rezultatele proiectului vor avea un impact pozitiv și asupra profesorilor, datorită faptului că va crea premisele că aceștia să își îmbunătățească nivelul de predare, susținând astfel predarea inovativă, crescând calitatea gradului de calificare și formare a studenților.
  • Autoritatea locala. Prin dezvoltarea infrastructurii educaționale, proiectul contribuie semnificativ la dezvoltarea strategică a zonei;
  • Societatile si Angajatorii din Nord-Vest: Sunt vizate în primul rând firmele din domeniile SNC abordate prin cadrul prezentului proiect.
  • Bugetul local. Creșterea prosperității mediului de afaceri ca urmare a angajării de persoane care au beneficiat de o pregătire profesională de calitate și relevanță pentru nevoile pieței muncii va determina o creștere a sumelor colectate de bugetele locale.

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro